X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

I stopnia - Doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna

KIERUNEK STUDIÓW

PEDAGOGIKA

STUDIA I STOPNIA

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

kierunku PEDAGOGIKA

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika b─Ödzie dysponowa┼é podstawow─ů wiedz─ů ogólnopedagogiczn─ů, historyczno-filozoficzn─ů, socjologiczn─ů i psychologiczn─ů niezb─Ödn─ů do zrozumienia spo┼éeczno-kulturowego kontekstu kszta┼écenia, wychowania i pracy opieku┼äczej oraz do kszta┼étowania w┼éasnego rozwoju zawodowego. B─Ödzie posiada┼é umiej─Ötno┼Ť─ç komunikacji spo┼éecznej, pos┼éugiwania si─Ö warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego dzia┼éania oraz tworzenia w┼éasnego warsztatu metodycznego. B─Ödzie posiada┼é umiej─Ötno┼Ť─ç refleksyjnego spojrzenia na w┼éasn─ů rol─Ö zawodow─ů oraz pog┼é─Öbionego rozumienia rzeczywisto┼Ťci edukacyjnej. Absolwent uzyska podstawowe kwalifikacje zawodowe zale┼╝ne od wybranej specjalno┼Ťci, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů orientacji na konkretn─ů specjalno┼Ť─ç pedagogiczn─ů. B─Ödzie przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po uko┼äczeniu specjalno┼Ťci nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kszta┼écenia przygotowuj─ůcego do wykonywania zawodu nauczyciela), placówkach o┼Ťwiatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach rynku pracy, zak┼éadach pracy, s┼éu┼╝bie zdrowia, a tak┼╝e w instytucjach profilaktyki spo┼éecznej i w wymiarze sprawiedliwo┼Ťci.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika b─Ödzie posiada┼é przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó┼éowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwent b─Ödzie przygotowany do podj─Öcia studiów drugiego stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Specjalno┼Ť─ç: Doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna

 

Absolwent kierunku pedagogika o specjalno┼Ťci doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna:

 • pozna teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego, ich aktualn─ů pozycj─Ö w Polsce i za granic─ů,
 • zg┼é─Öbi psychologiczne aspekty procesów kadrowych oraz diagnozy w doradztwie zawodowym,
 • nauczy si─Ö, jak planowa─ç rozwój i sukces zawodowy oraz zarz─ůdza─ç karier─ů.

przygotowany b─Ödzie do:

 • udzielania pomocy m┼éodzie┼╝y, nauczycielom i rodzicom, bezrobotnym i innym osobom poszukuj─ůcym lub zmieniaj─ůcym prac─Ö;
 • wykonywania diagnostycznych bada┼ä przydatno┼Ťci do okre┼Ťlonego zawodu, wykorzystuj─ůc w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego;
 • opracowywania diagnoz przydatno┼Ťci zawodowej na podstawie zebranego materia┼éu badawczego;
 • udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagaj─ůcej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a tak┼╝e ┼éagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w okre┼Ťleniu dalszej drogi zawodowej;
 • kontroli skuteczno┼Ťci wykonania us┼éug doradczych poprzez analiz─Ö informacji zwrotnych od klienta;
 • utrzymywania ┼Ťcis┼éej wspó┼épracy z osobami i instytucjami rynku pracy oraz wspomagaj─ůcymi doradztwo zawodowe i personalne;
 • gromadzenia, opracowywania i aktualizowania informacji o zawodach, stanowiskach pracy, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;
 • prowadzenia odpowiedniej dokumentacji osób zg┼éaszaj─ůcych si─Ö po porad─Ö;
 • efektywnego projektowania doskonalenia zawodowego kadr.

Wraz z dyplomem uko┼äczenia studiów I stopnia absolwent zdob─Ödzie przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent b─Ödzie móg┼é by─ç zatrudniony w:

 • publicznych s┼éu┼╝bach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urz─Ödach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej);
 • Ochotniczych Hufcach Pracy (m.in. w: Centrach Edukacji i Pracy M┼éodzie┼╝y, M┼éodzie┼╝owych Biurach Pracy, Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej, Klubach Pracy);
 • agencjach zatrudnienia (m.in. w: biurach po┼Ťrednictwa pracy, biurach poradnictwa zawodowego, biurach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej);
 • instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz konsultingowych);
 • instytucjach dialogu spo┼éecznego;
 • instytucjach partnerstwa lokalnego;
 • Akademickich Biurach Karier;
 • szkolnych o┼Ťrodkach karier (na poziomie szko┼éy gimnazjalnej);
 • Gminnych Centrach Informacji;
 • O┼Ťrodkach Wspierania Przedsi─Öbiorczo┼Ťci;
 • Centrach Pomocy Rodzinie;
 • w dzia┼éach zarz─ůdzania personelem (HR), dzia┼éach marketingu, reklamy, badania rynku ró┼╝nych firm oraz instytucji publicznych i prywatnych;
 • organizacjach pozarz─ůdowych (NGO’s).

Absolwent, zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó┼éowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli b─Ödzie móg┼é by─ç zatrudniony jako:

 • nauczyciel doradca zawodowy: w szko┼éach,  placówkach, w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz  zapewniaj─ůcych opiek─Ö i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta┼éego zamieszkania
 •  wychowawca: w szkolnych schroniskach m┼éodzie┼╝owych

 

Dodatkowe po┼é─ůczenie terapii pedagogicznej ze specjalno┼Ťci─ů doradztwo zawodowe i personalne przygotuje absolwenta do realizacji zaj─Ö─ç specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö, uniemo┼╝liwiaj─ůce uzyskanie osi─ůgni─Ö─ç wynikaj─ůcych z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Absolwent zdob─Ödzie kwalifikacje do prowadzenia zaj─Ö─ç z wczesnego wspomagania rozwoju, psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Absolwent tej specjalno┼Ťci b─Ödzie potrafi┼é znacznie lepiej rozpoznawa─ç indywidualne potrzeby osób korzystaj─ůcych z doradztwa. Rozumiej─ůc problemy osób z uczeniem si─Ö, doradca b─Ödzie móg┼é znacznie bardziej kompetentnie pomóc im w planowaniu kariery zawodowej i budowaniu samooceny.

 


Dodano: 2018-08-24 12:54:10