X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

I stopnia - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz terapia pedagogiczna

KIERUNEK STUDIÓW

PEDAGOGIKA

STUDIA I STOPNIA

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

kierunku PEDAGOGIKA

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika b─Ödzie dysponowa┼é podstawow─ů wiedz─ů ogólnopedagogiczn─ů, historyczno-filozoficzn─ů, socjologiczn─ů i psychologiczn─ů niezb─Ödn─ů do zrozumienia spo┼éeczno-kulturowego kontekstu kszta┼écenia, wychowania i pracy opieku┼äczej oraz do kszta┼étowania w┼éasnego rozwoju zawodowego. B─Ödzie posiada┼é umiej─Ötno┼Ť─ç komunikacji spo┼éecznej, pos┼éugiwania si─Ö warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego dzia┼éania oraz tworzenia w┼éasnego warsztatu metodycznego. B─Ödzie posiada┼é umiej─Ötno┼Ť─ç refleksyjnego spojrzenia na w┼éasn─ů rol─Ö zawodow─ů oraz pog┼é─Öbionego rozumienia rzeczywisto┼Ťci edukacyjnej. Absolwent uzyska podstawowe kwalifikacje zawodowe zale┼╝ne od wybranej specjalno┼Ťci, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů orientacji na konkretn─ů specjalno┼Ť─ç pedagogiczn─ů. B─Ödzie przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po uko┼äczeniu specjalno┼Ťci nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kszta┼écenia przygotowuj─ůcego do wykonywania zawodu nauczyciela), placówkach o┼Ťwiatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach rynku pracy, zak┼éadach pracy, s┼éu┼╝bie zdrowia, a tak┼╝e w instytucjach profilaktyki spo┼éecznej i w wymiarze sprawiedliwo┼Ťci.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika b─Ödzie posiada┼é przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó┼éowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwent b─Ödzie przygotowany do podj─Öcia studiów drugiego stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Specjalno┼Ť─ç: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz terapia pedagogiczna

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o specjalno┼Ťci wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz terapia pedagogiczna b─Ödzie posiada┼é przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do pracy jako nauczyciel przedszkola oraz jako nauczyciel kszta┼écenia zintegrowanego w klasach I-III szko┼éy podstawowej zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó┼éowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 

Absolwent b─Ödzie posiada┼é podstawow─ů wiedz─Ö teoretyczn─ů w zakresie:

  • psychologii i pedagogiki, tak aby pe┼éni─ç funkcje wychowawcze i opieku┼äcze, wpiera─ç harmonijny rozwój dziecka, indywidualizowa─ç proces nauczania, zaspokajaj─ůc szczególne potrzeby edukacyjne dzieci, organizowa─ç ┼╝ycie spo┼éeczne na poziomie grupy wiekowej, klasy, szko┼éy i ┼Ťrodowiska lokalnego, wspó┼épracowa─ç z innymi nauczycielami, rodzicami i spo┼éeczno┼Ťci─ů lokaln─ů;
  • dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzi─ç zaj─Öcia edukacyjne, rozbudza─ç zainteresowania poznawcze oraz wspiera─ç rozwój intelektualny dzieci poprzez umiej─Ötny dobór metod aktywizuj─ůcych, technik nauczania i ┼Ťrodków dydaktycznych, a tak┼╝e bada─ç i ocenia─ç osi─ůgni─Öcia dzieci oraz w┼éasn─ů praktyk─Ö;
  • wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu.

Absolwent b─Ödzie posiada┼é przygotowanie pedagogiczne oraz b─Ödzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kszta┼écenia zawartymi w za┼é─ůczniku do Rozporz─ůdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kszta┼écenia przygotowuj─ůcego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent b─Ödzie posiada┼é dodatkowe przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. B─Ödzie posiada┼é kwalifikacje do prowadzenia zaj─Ö─ç specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö, uniemo┼╝liwiaj─ůce uzyskanie osi─ůgni─Ö─ç wynikaj─ůcych z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, zaj─Ö─ç z wczesnego wspomagania rozwoju, a tak┼╝e do prowadzenia zaj─Ö─ç psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

W szczególno┼Ťci b─Ödzie posiada┼é wiedz─Ö dotycz─ůc─ů:

  • podstaw neurolingwistycznego programowania (NLP);
  • metodyki zaj─Ö─ç korekcyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z trudno┼Ťciami w nauce matematyki, czytania i pisania oraz z zaburzeniami rozwoju ruchowego;
  • metodyki zaj─Ö─ç terapeutycznych z dzieckiem z zaburzeniami zachowania;
  • metodyki zaj─Ö─ç wczesnego wspomagania rozwoju.

Ponadto nab─Ödzie umiej─Ötno┼Ťci w zakresie:

  • efektywnej komunikacji w pracy z dzieckiem, grup─ů i rodzin─ů;
  • kierowania procesem grupowym oraz skutecznych sposobów reagowania w sytuacjach trudnych.

Absolwent po uko┼äczeniu studiów b─Ödzie posiada┼é równie┼╝ kwalifikacje umo┼╝liwiaj─ůce mu zatrudnienie w instytucjach spo┼éecznych i artystycznych specjalizuj─ůcych si─Ö w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. B─Ödzie móg┼é prowadzi─ç zaj─Öcia w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego, realizacji projektów unijnych zwi─ůzanych z edukacj─ů ma┼éego dziecka, b─Ödzie tak┼╝e przygotowany do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (np. organizowania alternatywnych form wychowania przedszkolnego).