WARSZTAT 1
Być sobą - czuć się bezpiecznie w szkole.

Prowadząca: prof. UAM dr hab Iwona Chmura –Rutkowska
                      Pedagożka, socjolożka, Wydział Studiów Edukacyjnych
                      UAM w Poznaniu
OPIS: Być sobą - czuć się bezpiecznie w szkole
Krzywdzące zachowania oraz gorsze traktowanie w szkołach zarówno ze strony rówieśników, jak i dorosłych, bardzo często ma charakter dyskryminacji, czyli dotyczy osób, które wyróżniają się w grupie wyglądem, stanem zdrowia, pochodzeniem, kolorem skóry, stopniem sprawności, orientacją seksualną, statusem materialnym, przynależnością do grup etnicznych, religijnych czy osób bezwyznaniowych. Dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi, docenianie wyjątkowości każdej osoby, jej indywidualnych możliwości i sytuacji oraz sprawiedliwe (według potrzeb) i równe traktowanie mają fundamentalne znaczenie dla tworzenia bezpiecznego, wolnego od przemocy i sprzyjającego rozwojowi środowiska uczenia się oraz pracy dla wszystkich osób bez wyjątku. Celem szkolenia jest wsparcie wrażliwości oraz rozwoju profesjonalnych kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Osoby uczestniczące w warsztacie otrzymają podstawową wiedzę na temat mechanizmu łańcucha dyskryminacji, przejawów i skali zjawiska oraz różnorodnych możliwości podjęcia edukacyjnych i profilaktycznych działań w instytucjach oświatowych.


WARSZTAT 2
Rola ćwiczeń opartych na doświadczeniu w edukacji antydyskryminacyjnej.

Prowadząca
: dr Jowita Wycisk
                      Psycholożka i kulturoznawczyni, trenerka,
                      Instytut Psychologii, UAM w Poznaniu
OPIS: Pierwsza część warsztatów opiera się na prostym ćwiczeniu antydyskryminacyjnym, którego celem jest uwrażliwienie na sytuację osób z różnych grup mniejszościowych oraz podniesienie świadomości nierównych szans w społeczeństwie. W drugiej części, na bazie zebranych w ten sposób wrażeń, omówione zostaną korzyści płynące z uczenia się przez doświadczenie dla skutecznej edukacji antydyskryminacyjnej.
 
OPŁATA KONFERENCYJNA
100 zł (udział z certyfikatem);
Studenci i wykładowcy WSH – udział bezpłatny bez certyfikatu (20 zł - udział z certyfikatem),
Opłata za jeden warsztat – 200 zł/os; w przypadku uczestnictwa w konferencji i warsztacie opłata wyniesie – 250 zł

Stosowną opłatę należy uiścić na Konto bankowe Uczelni: PKO BP S.A. O/Leszno, 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877
W tytule należy wpisać: Konferencja


REJESTRACJA
Rejestracji należy dokonać poprzez formularz - tutaj do 14 listopada
 
KONTAKT
Wyższa Szkoła Humanistyczna
ul. Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno

e-mail: anna.bartkowiak@wsh-leszno.pl