´╗┐ O kszta┼éceniu na odleg┼éo┼Ť─ç - KNO` - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

O kszta┼éceniu na odleg┼éo┼Ť─ç - KNO`

O kształceniu wirtualnym

E-learning - elektroniczne nauczanie, zdalne nauczanie, nauczanie na odleg┼éo┼Ť─ç - nowoczesne elektroniczne platformy e-learningowe znanych firm software’owych, pozwalaj─ůce realizowa─ç zdalne kszta┼écenie i komunikacj─Ö interaktywn─ů, maj─ů wiele poziomów dzia┼éania skorelowanych ze sob─ů. Inny jest poziom pracy administratora systemu, inny nauczyciela, inny ucznia, inny informacyjny, ale wszystkie musz─ů ze sob─ů wspó┼égra─ç i wzajemnie si─Ö przeplata─ç. Platforma e-learningowa to nie tylko tre┼Ťci kursu, które trzeba przeczyta─ç i potem wykaza─ç si─Ö ich znajomo┼Ťci─ů, ale to przede wszystkim forum dyskusyjne uczniów z nauczycielem, kolegami, CHAT, kalendarz wydarze┼ä i spotka┼ä, testy, ─çwiczenia interaktywne, wiadomo┼Ťci czy magazyn, barometr ocen, czasem po┼é─ůczenia telebimowe, filmy i prezentacje, dyskusje w czasie rzeczywistym.

Znane s─ů tak┼╝e platformy e-learnigowe udost─Öpniane za darmo w Internecie open source (Moodle), ale ich jako┼Ť─ç i funkcjonalno┼Ť─ç odbiega od tych opracowywanych przez du┼╝e firmy informatyczne. Mo┼╝na jednak je z powodzeniem wykorzysta─ç do tworzenia w┼éasnych kursów - przynajmniej w fazie praktykowania. Daje to sporo do┼Ťwiadczenie i mo┼╝e by─ç potem przez nauczycieli czy bibliotekarzy szkolnych wykorzystane do tworzenia profesjonalnego kursu dla uczniów, np. z zakresu wyszukiwania i oceny informacji dziedzinowej w sieci czy korzystania z baz danych i katalogów.

E-learning jest bardzo zalecany przez Uni─Ö Europejsk─ů w programach zwi─ůzanych z ustawicznym kszta┼éceniem i podnoszeniem kwalifikacji oraz przez polskie w┼éadze. Szczegó┼éowe zapisy na temat e-learningu ma Strategia rozwoju szkolnictwa wy┼╝szego w Polsce do roku 2010 http://www.menis.gov.pl/szk-wyz/strategia/strategia_rozwoju.php. W celu kierunkowym 6 dok┼éadnie wyja┼Ťnia, co nale┼╝y rozumie─ç pod poj─Öciem e-learning: E-learning to metoda nauczania, która wykorzystuje najprzeró┼╝niejsze ┼Ťrodki multimedialne oraz elektroniczne, takie jak telewizja, CD-ROM-y, ta┼Ťmy audio i video, Internet, intranet.

Tryb ten mo┼╝e by─ç stosowany wielorako: jako komplementarny wobec tradycyjnego nauczania, jako niezale┼╝ny program szkoleniowy lub te┼╝ jedynie jako metoda aktualizacji wiedzy. E-learning umo┼╝liwia ucz─ůcemu si─Ö dobór najbardziej atrakcyjnej dla niego formy szkolenia oraz najodpowiedniejszego dla niego miejsca oraz czasu. Szkolenie mo┼╝e si─Ö wi─Öc odby─ç nie tylko w sali konferencyjnej, ale tak┼╝e w domu czy na stanowisku pracy. E-Learning i e-Edukacja opiera si─Ö na wykorzystaniu nowych technologii telekomunikacyjnych (w tym Internetu) dla interakcyjnego i multimedialnego kszta┼écenia. E-edukacja jest form─ů studiów eksternistycznych i wymaga uregulowa┼ä ustawowych [1].

Kursy zdalnego nauczania mo┼╝na sklasyfikowa─ç ze wzgl─Ödu na kryterium zastosowania metod i technik e-learningu:

  • kursy internetowy funkcjonuje w ca┼éo┼Ťci w Internecie, wyk┼éady, ─çwiczenia, komunikowanie si─Ö oraz transfer materia┼éów odbywa si─Ö wy┼é─ůcznie przez WWW,
  • kurs zdalny jest tylko dodatkiem do kursu stacjonarnego, redukuje si─Ö liczb─Ö lekcji, pomna┼╝a si─Ö dost─Öp do tre┼Ťci kursu (wersje elektroniczne materia┼éów);
  • tradycyjna edukacja wzbogacona jest tylko nowymi technologiami: zasoby sieciowe, e-mail, chat.

Ze wzgl─Ödu na ich form─Ö mo┼╝emy mówi─ç, ┼╝e kursy mog─ů by─ç:

  • kilkuletnimi programami uniwersyteckimi - traktowanymi równorz─Ödnie z kszta┼éceniem dziennym, tradycyjnym, ko┼äcz─ůcymi si─Ö dyplomem (por. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska).
  • krótkimi kursami fachowymi - zwi─ůzanymi z ustawicznym nauczaniem - organizowane przez wyspecjalizowane firmy (por. O┼Ťrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa┼ä Komputerów w Warszawie, http://www.oeiizk.waw.pl/).
  • wewn─Ötrznymi kursami firm i instytucji - uzupe┼éniaj─ůce wiedz─Ö bie┼╝─ůc─ů.

E-learning zwykle kojarzy si─Ö nam z nauczaniem za pomoc─ů Internetu b─ůd┼║ nauczaniem na odleg┼éo┼Ť─ç. Jedna z bardziej ogólnych definicji e-learningu mówi, ┼╝e jest to „szeroki zakres aplikacji i procesów przekazywania wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci z wykorzystaniem technologii komputerowych” [1].

W definicji tej brak niezwykle istotnego elementu: e-learning polega na uczeniu si─Ö. Otrzymuj─ůc materia┼éy z Internetu powinni┼Ťmy je przestudiowa─ç samodzielnie, wykazuj─ůc si─Ö przy tym ogromn─ů samodyscyplin─ů (co mo┼╝e zniech─Öca─ç niektórych pocz─ůtkuj─ůcych studentów). Wszelkie zadania przekazywane przez e-nauczyciela (instruktora) nale┼╝y wykona─ç w ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlonych terminach, a warunkiem przej┼Ťcia do kolejnego etapu uczenia si─Ö jest zaliczenie poprzedniego.

Ró┼╝ne ┼║ród┼éa podaj─ů jeszcze inne terminy zwi─ůzane z e-learningiem:

  • Nauka w sieci (Online learning) - uczenie si─Ö jedynie poprzez sie─ç, tj. bez jakichkolwiek fizycznie istniej─ůcych materia┼éów do nauki przekazywanych ucz─ůcym si─Ö oraz bez rzeczywistego kontaktu bezpo┼Ťredniego (face to face) z nauczycielem (instruktorem).
  • Nauka w trybie mieszanym (Mixed-mode/blended/resource-based learning) - metoda uczenia si─Ö bezpo┼Ťredniego, w której nauczyciel, instruktor spotyka si─Ö ze swoimi uczniami (albo bezpo┼Ťrednio, albo za pomoc─ů ┼Ťrodków technicznych) jest tu po┼é─ůczona z metod─ů uczenia si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, w której baza zasobów zawieraj─ůca materia┼éy i ─çwiczenia jest udost─Öpniana uczniom. Dodatkowo mog─ů by─ç wykorzystywane niektóre z metod e-learningu.

Obiekt uczenia si─Ö (Learning object) - plik lub program, który mo┼╝e by─ç wielokrotnie u┼╝yty w e-learningu.

System Zarz─ůdzania Uczeniem si─Ö (Learning Management System (LMS)) - zestaw narz─Ödzi e-learningu dost─Öpnych poprzez wspólny administrowany interfejs. System zarz─ůdzania uczeniem si─Ö mo┼╝e by─ç te┼╝ traktowany jako platforma, na której gromadzone s─ů i prowadzone kursy online lub komponenty tych kursów [2].

[1] Kompendium wiedzy o sieciach, nr 5. Net World Akademia, 2003, s. 6.
[2] Terminy pobrane z witryny http://Ittf.ieee.org/we/a028.html

 

Definicja kszta┼écenia na odleg┼éo┼Ť─ç

...distance education, distance learning, distance teaching, edukacja na odleg┼éo┼Ť─ç, e-edukacja, edukacja telematyczna, edukacja wirtualna, edukacja zdalna, e-kszta┼écenie, e-learning, kszta┼écenie na odleg┼éo┼Ť─ç, kszta┼écenie przez Internet, kszta┼écenie zdalne, kszta┼écenie z wykorzystaniem Internetu, e-nauczanie, nauczanie na odleg┼éo┼Ť─ç, nauczanie przez Internet, nauczanie zdalne, nauka na odleg┼éo┼Ť─ç, teaching by network, telematic education, teleteaching, wirtualna edukacja, uczenie si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, uczenie si─Ö zdalne, zdalne nauczanie, zdalne uczenie si─Ö...

Powy┼╝sze, wybrane tylko, wyra┼╝enia s┼éu┼╝─ů, okre┼Ťleniu jednego zjawiska: prowadzenia edukacji za po┼Ťrednictwem ┼Ťrodków technicznych; istotn─ů cech─ů tego rodzaju edukacji jest brak fizycznego kontaktu nauczyciela i ucznia, wyk┼éadowc─Ö i studenta.

Oto definicja nauczania na odleg┼éo┼Ť─ç podana przez Miros┼éawa J. Kubiaka:

"Nauczanie na odleg┼éo┼Ť─ç jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) s─ů od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajduj─ů si─Ö w tym samym miejscu, stosuj─ůc do przekazywania informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania si─Ö - równie┼╝ wspó┼éczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesy┼éaj─ůc: g┼éos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materia┼éy drukowane. Wspó┼éczesne technologie umo┼╝liwiaj─ů równie┼╝ bezpo┼Ťredni kontakt w czasie rzeczywistym pomi─Ödzy nauczycielem a uczniem za pomoc─ů audio- lub wideokonferencji, niezale┼╝nie od odleg┼éo┼Ťci, jak ich dzieli."

(Mirosław J. Kubiak: Wirtualna edukacja, s. 11. Warszawa 2000. Wydawnictwo "MIKOM").