X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Stypendium-Zapomoga

ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się  przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to jest przyznawane na wniosek studenta (odpowiednio udokumentowany stosownymi zaświadczeniami) złożony niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia losowego, które spowodowało trudną sytuację życiową studenta.

Przez trudną sytuację życiową uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi należy rozumieć ogół warunków np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych, w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym ( np. pożarem, klęską żywiołową), utrata stałego źródła dochodu i inne.

Do wniosku należy dołączyć klauzulę RODO.

Wysokość zapomogi jest ustalana każdorazowo indywidualnie w zależności od trudnej sytuacji życiowej,  w jakiej znalazł się student. Organ przyznający świadczenie ocenia na podstawie złożonych dokumentów, czy sytuacja życiowa studenta uzasadnia udzielenie pomocy finansowej.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.