X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Informacja dotycząca praktyk

Szanowni Studenci,  

Z analizy ankiety ewaluacyjnej wynika, że kilkanaście osób zgłosiło uwagi do liczby godzin praktyk oraz trudności z pogodzeniem jej z pracą, jak także, w obecnej sytuacji, problemy z realizacją jej z powodu pandemii.

W kwestii długości trwania praktyk informujemy, że Uczelnia nie ma autonomii w tym zakresie. Wymiar odbywania praktyk wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. 2018 poz. 1668). Artykuł 67 punkt 5 tej ustawy brzmi:

Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej: 

  1. 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;  
  2. 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia.


Następnie, Stanowisko interpretacyjne nr 3/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 maja 2020 r. dookreśliło liczbę godzin praktyk:

Sześciu miesiącom praktyk zawodowych, o których mowa w art. 67 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), odpowiada 720 godzin zegarowych, natomiast trzem miesiącom praktyk zawodowych, o których mowa w art. 67 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), odpowiada 360 godzin zegarowych.

W kwestii powiązania praktyk z pracą informujemy, że niestety także regulacje prawne wskazują na brak możliwości zaliczenia praktyk na podstawie zatrudnienia - Stanowisko interpretacyjne nr 4/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 lipca 2020 r.:

Nie znajduje żadnego umocowania prawnego, rozpowszechnione w odniesieniu do wielu kierunków studiów, działanie w postaci „zaliczania” praktyk zawodowych na podstawie indywidualnej, zawodowej aktywności studenta, wykazywanej przed rozpoczęciem studiów, lub w ich trakcie, realizowanej w całości poza zajęciami w postaci praktyk zawodowych, organizowanych przez uczelnię. Działanie to stanowi naruszenie dyspozycji norm ustawy, które stanowią jednoznacznie, iż odmienne sposoby osiągania i weryfikacji efektów uczenia się, niż typowe, a zatem oparte na udziale studenta w zajęciach ujętych w programie i planach studiów, zorganizowanych przez uczelnię oraz na weryfikacji jego wysiłku przez osobę prowadzącą zajęcia, w trakcie tych zajęć oraz po ich zakończeniu, mogą być stosowane przez uczelnię tylko na podstawie przepisów szczególnych. W przypadku praktyk zawodowych, takich szczególnych przepisów brak, pomijając przepisy dotyczące kierunków studiów objętych standardami kształcenia oraz sytuacji nadzwyczajnych.

oraz w przypadku studiowania na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna zakres praktyk dotyczy, zgodnie ze studiowaną specjalnością, zarówno godzin w przedszkolu, jak i w szkole, gdyż absolwent uzyskuje uprawnienia do pracy w obu tych placówkach, dlatego nie można nie odbyć jednej z część tych praktyk. Podstawę prawną określającą zakres i wymiar praktyk kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela stanowią Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).

W kwestii problemów związanych z odbyciem praktyki z powodu pandemii informujemy, że uczelnia poprzez stronę internetową oraz facebooka na bieżąco przekazuje Państwu informacje o różnych możliwościach odbywania praktyk w związku z sytuacją pandemiczną, ponadto mamy informację od części interesariuszy zewnętrznych, że nie ma problemu z odbywaniem praktyk w ich placówkach (jeśli nie stacjonarnie, to w sposób zdalny), jedynie nieliczni współpracownicy zewnętrzni zgłosili, że takiej możliwości, na chwilę obecną, nie ma. Jednocześnie informujemy, że przeniesienie zaliczenia praktyk na inny okres (co uczyniliśmy) było możliwe tylko w ubiegłym roku akademickim, gdyż zależne jest to od rekomendacji ministerialnych, a w tym roku akademickim, na ten moment, takiej możliwości nie przewidziano.

W kwestii zmian w zakresie praktyk w trakcie trwania semestru informujemy, że wynika on z wyżej wymienionych kwestii tj. zmian związanych z pandemią i zmieniających się rekomendacji ministerialnych oraz regulacji prawnych i orzecznictwa.  

Także serdecznie Państwa przepraszamy, lecz niewiele możemy w tym temacie zaradzić, gdyż są to czynniki niezależne od nas. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. Staramy się na bieżąco reagować by mimo wszystko szukać rozwiązań, tam gdzie to możliwe, problemów związanych z praktykami.  

 
Władze WSH