X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia - Pedagogika

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika b─Ödzie dysponowa┼é poszerzonym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na konkretn─ů specjalno┼Ť─ç pedagogiczn─ů. B─Ödzie posiada┼é umiej─Ötno┼Ťci prowadzenia bada┼ä, diagnozowania oraz samodzielnego rozwi─ůzywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalno┼Ťci. Przygotowany b─Ödzie do dzia┼éalno┼Ťci prospo┼éecznej  (np. w instytucjach dialogu spo┼éecznego i partnerstwa lokalnego), samodoskonalenia oraz podj─Öcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent przygotowany b─Ödzie do aktywno┼Ťci w ró┼╝nych obszarach dzia┼éa┼ä edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie  (po uko┼äczeniu specjalno┼Ťci nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kszta┼écenia przygotowuj─ůcego do wykonywania zawodu nauczyciela); placówkach opieku┼äczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy spo┼éecznej; przedszkolach i placówkach o┼Ťwiatowych; poradniach specjalistycznych; zak┼éadach pracy; administracji pa┼ästwowej i samorz─ůdowej; s┼éu┼╝bie zdrowia; instytucjach profilaktyki spo┼éecznej i wymiaru sprawiedliwo┼Ťci oraz w instytucjach rynku pracy.

Oferta dodatkowa:

*Zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi standardami kszta┼écenia nauczycieli

Specjalno┼Ťci na kierunku pedagogika II stopnia:

Wybrane przedmioty:

Antropologia kulturowa, Wspó┼éczesne problemy socjologii, Wspó┼éczesne problemy psychologii, Pedagogika porównawcza, Pedeutologia, Wspó┼éczesne determinanty socjalizacji, Globalizacyjne konteksty spo┼éeczno-kulturowe i edukacyjne, M┼éodzie┼╝ jako przedmiot bada┼ä pedagogicznych, Wspó┼éczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego, Projektowanie karier, Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi, Techniki negocjacyjne, Zarz─ůdzanie zasobami ludzkimi, Metody i techniki pracy terapeutycznej i wychowawczej z rodzin─ů, Rodzina z osobami niepe┼énosprawnymi, Wychowanie w ma┼éej grupie, Metodyka pracy opieku┼äczo-wychowawczej, Prawne podstawy resocjalizacji doros┼éych, Psychologia przest─Öpczo┼Ťci, Wspó┼éczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne, Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej, Podstawy gerontologii, Aktywizacja spo┼éeczna i kulturalna ludzi starszych, Problemy zdrowotne ludzi starszych, Psychologia starzenia si─Ö i staro┼Ťci, Praca opieku┼äcza z lud┼║mi starszymi, Warsztaty umiej─Ötno┼Ťci wychowawczych, Pedagogiczne i psychologiczne koncepcje integracji wiedzy, Organizacja i kierowanie placówkami przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej, Kluczowe kompetencje nauczyciela, Planowanie i organizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i m┼éodszo szkolnym, Zaburzenia i ró┼╝nice w rozwoju dziecka, Psychologia ┼╝ywienia, Epidemiologia ┼╝ywieniowa, Edukacja zdrowotna w rodzinie, ┼╗ywienie kobiet w okre┼Ťlonych stanach fizjologicznych, Problemy ┼╝ywieniowe wieku rozwojowego.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent specjalno┼Ťci doradztwo zawodowe i personalne b─Ödzie móg┼é by─ç zatrudniony w:

 • instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz konsultingowych), instytucjach dialogu spo┼éecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego;
 • w biurach i o┼Ťrodkach karier;
 • O┼Ťrodkach Wspierania Przedsi─Öbiorczo┼Ťci;
 • Centrach Pomocy Rodzinie;
 • w dzia┼éach zarz─ůdzania personelem (HR), dzia┼éach marketingu, reklamy, badania rynku ró┼╝nych firm oraz instytucji publicznych i prywatnych;
 • w placówkach o┼Ťwiatowych

Kwalifikacje zdobyte na specjalno┼Ťci edukacja ┼╝ywieniowa i psychodietetyka umo┼╝liwi─ů absolwentowi podj─Öcie zatrudnienia w:

 • Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej, Gabinetach dietetycznych, Placówkach lecznictwa zamkni─Ötego (szpitale, sanatoria);
 •  wydzia┼éach ochrony i promocji zdrowia jednostek samorz─ůdu terytorialnego;
 • klubach sportowych, placówkach odnowy biologicznej itp.                                   

Absolwent specjalno┼Ťci gerontologia uzyska kompetencje niezb─Ödne do wspierania ludzi starszych. B─Ödzie móg┼é podj─ů─ç prac─Ö w nast─Öpuj─ůcych placówkach:

 • opieku┼äczych (domy pomocy spo┼éecznej, dzienne domy pomocy spo┼éecznej, o┼Ťrodki interwencji kryzysowej i opieki d┼éugoterminowej nad osobami niesprawnymi, o┼Ťrodki opieki domowej);
 • opieki medycznej (dla osób starszych, przewlekle chorych, niesprawnych) w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki gerontologicznej (poradnie, oddzia┼éy rehabilitacyjne, sanatoria, szpitalne, hospicja);
 • organizacji czasu wolnego seniorów (kluby seniora) w zakresie edukacji gerontologicznej, terapii zaj─Öciowej, turystyki i rozwijania aktywno┼Ťci fizycznej i rekreacji osób starszych,  Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach itp.;
 • pomocy spo┼éecznej i polityki spo┼éecznej (ROPS, MOPR, PCPR, OPS), w zespo┼éach do spraw seniorów i organizacji wspieraj─ůcych ludzi starszych.
 • Absolwent b─Ödzie móg┼é podj─ů─ç równie┼╝ samozatrudnienie.

Absolwent specjalno┼Ťci socjoterapia b─Ödzie móg┼é znale┼║─ç zatrudnienie w:

 • o┼Ťrodkach interwencji kryzysowej i pogotowiach opieku┼äczych;
 • na stanowisku terapeuty zaj─Öciowego w domach pomocy spo┼éecznej i o┼Ťrodkach pomocy spo┼éecznej.

Absolwent specjalno┼Ťci wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna b─Ödzie móg┼é znale┼║─ç zatrudnieni w:

 • placówkach przedszkolnych, jak i szkolnych;
 •  instytucjach spo┼éecznych i artystycznych specjalizuj─ůcych si─Ö w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 •  b─Ödzie móg┼é prowadzi─ç zaj─Öcia w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego oraz realizacji projektów unijnych zwi─ůzanych z edukacj─ů ma┼éego dziecka;
 •  b─Ödzie przygotowany do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (np. organizowania alternatywnych form wychowania przedszkolnego).

 


Dodano: 2019-04-12 12:08:17