X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Komunikat dotyczący przyjmowania prac dyplomowych

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH                      

W OKRESIE OD  4 MAJA DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIAN W ZALEŻNOŚCI OD WYTYCZNYCH Z MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 podjęliśmy działania zapobiegające możliwościom zarażenia zarówno przez studentów jak i pracowników Uczelni.  Dzięki takim działaniom ograniczamy duże skupiska ludzi w budynkach Uczelni w myśl zasady im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa. W trosce  o nasze wspólne bezpieczeństwo podjęliśmy następujące wytyczne jeśli chodzi o procedurę rejestrowania prac dyplomowych w dziekanacie WSH. :

 

 1. Student nie przychodzi osobiście rejestrować pracy dyplomowej.
 2. Student wysyła na adres e-mailowy dziekanat@wsh-leszno.pl  wiadomość potwierdzającą swoją gotowość do przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie, który wskazał promotor i podał do wiadomości na stronie internetowej uczelni.
 3. W tytule e-maila należy wpisać: Dyplomowanie i podać swój nr albumu, np. Dyplomowanie 9876
 4. W e-mailu student podaje : imię, nazwisko, nr albumu, kierunek, stopień studiów, specjalność, nazwisko promotora i termin egzaminu dyplomowego.
 5. W e-mailu student  dołącza 3 załączniki :
 • pracę dyplomową w  wersji elektronicznej w jednym pliku ( txt, doc, docx, odt, rtf) zgodnej z tą wysłaną promotorowi celem sprawdzenia w JSA

 • raport ogólny z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który otrzyma również  w wersji elektronicznej od swojego promotora, potwierdzający, że praca jest zaakceptowana,

 • potwierdzenie wpłaty 250 zł za proces dyplomowania ( np. potwierdzenie z konta bankowego, potwierdzenie wpłaty za pośrednictwem poczty polskiej w postaci – zdjęcia, skanu, pdf ).


Uwaga ! Student wysyła wszystkie powyższe informacje w jednym e-mailu  w następujących terminach:

 • od 4 do 22 maja 2020 r. studenci, którzy mają termin egzaminu  dyplomowego  na początku czerwca,
 • od 18 maja do 5 czerwca 2020  r. studenci, którzy mają egzamin dyplomowy w dniach 16 i 18 czerwca,
 • od 26 maja do 16 czerwca 2020 r. studenci, którzy mają egzamin dyplomowy w dniach 23 i 25 czerwca,
 • od 6 do 26 czerwca 2020 r. studenci, którzy mają egzaminu dyplomowy w lipcu.


W terminie do 3 dni roboczych student otrzyma maila zwrotnego z dziekanatu potwierdzającego przyjęcie wiadomości i potwierdzenie przystąpienia do egzaminu dyplomowego  lub wskazanie nieprawidłowości do uzupełnienia.

W wyznaczonym dniu student podchodzi do egzaminu dyplomowego z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w maseczce i w rękawiczkach. Szczegółowe wytyczne dotyczące sali i organizacji egzaminu będą podane na stronie internetowej uczelni najpóźniej 3 dni przed datą egzaminu.  
Na egzamin dyplomowy student wchodzi wraz z następującym kompletem dokumentów w wersji papierowej (tylko oryginały) :

 1. 1 egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do archiwum drukowany dwustronnie i oprawiony w miękką oprawę (może być zbindowany, włożony w skoroszyt, itp.) Do tego egzemplarza należy dołączyć pracę dyplomową – zgodną z wersją drukowaną,  w postaci jednego pliku opisanego tytułem pracy ( plik zawierać ma treść pracy i stronę tytułową)  na nośniku CD-R w tym samym formacie, w jakim złożona została promotorowi w celu  wprowadzenia do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.  Nośnik CD-R powinien być trwale opisany wg wzoru:
 • Nazwisko Imię nr albumu studia II stopnia
 • (płyta CD-R zamieszczona w papierowej kopercie powinna być wklejona na wewnętrznej, ostatniej stronie okładki w sposób umożliwiający swobodne jej wyjęcie).
 1. W pracy dyplomowej jako ostatnia kartka powinno znajdować się oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy ( jest do pobrania na stronie www uczelni)
 2. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej jest do pobrania na stronie www uczelni. Należy przestrzegać ustalonego  wzoru i nie dokonywać w nim żadnych zmian !
 3. Oświadczenie do ORPPD (jest do pobrania ze strony internetowej uczelni - nie należy wklejać do pracy dyplomowej)
 4. Kartę finansową – (jest do pobrania ze strony internetowej uczelni, zostanie po egzaminie dyplomowym wypełniona przez pracowników kwestury i biblioteki).
 5. 6 zdjęć o wymiarach 45 x 65, opisanych imieniem, nazwiskiem i nr albumu.

 

Uwaga! Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów będzie skutkować odmową przystąpienia do  egzaminu dyplomowego.

 

Na egzamin dyplomowy :

 1. Nie przynosimy pracy dyplomowej dla recenzenta w twardej oprawie.
 2. Nie przynosimy raportu z JSA w wersji papierowej.
 3. Nie przynosimy informacji o dacie obrony i recenzencie.
 4. Nie przynosimy karty obiegowej. Karta obiegowa jest niezbędna do odbioru dyplomu.
 5. Promotor w dniu egzaminu dyplomowego podpisze przyniesioną przez studenta pracę dyplomową przeznaczoną do akt oraz raport z JSA przygotowany w wersji papierowej przez uczelnię.
 6. Zabieramy ze sobą legitymację studencką.
 7. Po ogłoszeniu wyniku egzaminu wydawane będzie zaświadczenie o ukończeniu studiów.