X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Historia

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego powstała w 2001 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Swego Patrona – Króla Stanisława Leszczyńskiego, władcę Polski związanego z Lesznem i Ziemią Leszczyńską otrzymała w styczniu 2008 roku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasz Patron poświęcił się licznym pasjom: pisaniu, sztuce, literaturze, medycynie, dobroczynności i mecenatowi na polu kultury i nauki. Zadziwiał oświeconą Europę wyjątkowością działalności intelektualnej. W swym działaniu łączył bowiem bogactwo kulturalne różnych obszarów europejskich. Jego poglądy miały wpływ na tworzenie Komisji Edukacji Narodowej i reformę szkół pijarskich. Przyczynił się do powstania Królewskiego Kolegium Lekarskiego, założył i utrzymywał Akademię Rycerską oraz wiele szkół na poziomie podstawowym. Ukoronowaniem jego działalności pedagogicznej było założenie własnej akademii zwanej Akademią Stanisława w Nancy.  Król  ostatecznie osiadł we Francji, gdzie został dożywotnim księciem Lotaryngii i Baru uzyskując przydomek „króla – dobrodzieja”.

Siedziba Wyższej Szkoły Humanistycznej  znajduje się w Lesznie przy u. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótkiej 5.  Jest to uczelnia niepaństwowa działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. WSH prowadziła studia I stopnia na kierunkach: kosmetologia, praca socjalna i socjologia. W 2005 roku  jako jedyna uczelnia w Lesznie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika. Aktualnie w ofercie Uczelni znajdują się studia I stopnia na kierunkach: administracja, dietetyka, pedagogika, a na studiach II stopnia: administracja, pedagogika.

Uczelnia posiada dużą i nowoczesną bazę lokalową o powierzchni ok. 6000 m2, położoną w centrum Leszna, pięknie wkomponowaną w uliczki starego miasta, niedaleko głównych węzłów komunikacyjnych. W jej skład wchodzą przestronne i doskonale wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, czytelnia i biblioteka, której zbiory są skomputeryzowane i na bieżąco poszerzane, sale komputerowe, sale do nauki języków obcych oraz sale specjalistyczne, których wyposażenie dostosowane jest potrzeb każdego kierunku studiów.

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie trzykrotnie w swojej historii była poddana ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej:

  • w roku 2003 na kierunku pedagogika, studia I i II stopnia – otrzymała ocenę pozytywną,
  • w roku 2006 na kierunku socjologia, studia I stopnia – otrzymała ocenę pozytywną,
  • w roku 2008 na kierunku pedagogika, studia I i II stopnia – otrzymała ocenę pozytywną.
  • w roku 2014 na kierunku pedagogika, studia I i II stopnia – otrzymała ocenę pozytywną.

 

Od roku akademickiego 2007/2008 uczelnia wprowadziła nową formę kształcenia. E-learning polega na wspomaganiu nauczania tradycyjnego na studiach I i II stopnia prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym elementami kształcenia na odległość.

Od początku istnienia uczelnia utrzymuje i rozwija współpracę z władzami samorządowymi Miasta Leszna, z licznymi instytucjami i placówkami opiekuńczo–wychowawczymi działającymi na terenie miasta i regionu. Aktywnie współpracuje z leszczyńskimi bibliotekami – Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną. Wyższa Szkoła Humanistyczna od lat współpracuje z  innymi uczelniami w Polsce, w szczególności jednak z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ma też podpisanych szereg porozumień partnerskich  m.in. z III Liceum Ogólnokształcącym i IV Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie oraz z placówkami i przedsiębiorstwami oferującymi studentom realizację praktyk zawodowych. Owocna  współpraca z lokalnym środowiskiem jest potwierdzeniem zaufania i uznania, jakim cieszy się WSH w środowisku regionalnym i wielkopolskim. Uczelnia pragnie jednak iść dalej – zgodnie z zaleceniami Procesu Bolońskiego swoją działalność dydaktyczną i naukową–badawczą poszerzyła o przestrzeń europejską podpisując umowy partnerskie z uczelniami zagranicznymi.