X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Zasady

ZASADY PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

 

 1. Cudzoziemcy mog─ů podejmowa─ç i odbywa─ç studia, studia podyplomowe, kszta┼écenie specjalistyczne i inne formy kszta┼écenia oraz uczestniczy─ç w prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci naukowej lub w prowadzeniu kszta┼écenia, na podstawie:
 • umów mi─Ödzynarodowych, na zasadach okre┼Ťlonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach okre┼Ťlonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu ┼Ťrodków finansowych na realizacj─Ö bada┼ä podstawowych w formie projektu badawczego, sta┼╝u lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu mi─Ödzynarodowego.
 1. Studia I stopnia mog─ů podj─ů─ç osoby, które posiadaj─ů
 • zalegalizowane lub opatrzone apostille ┼Ťwiadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granic─ů wraz z t┼éumaczeniem przysi─Ög┼éym na j─Özyk polski sporz─ůdzonym przez t┼éumacza lub osob─Ö zarejestrowan─ů jako t┼éumacz przysi─Ög┼éy w pa┼ästwie cz┼éonkowskim Unii Europejskiej, pa┼ästwie cz┼éonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pa┼ästwie cz┼éonkowskim Organizacji Wspó┼épracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej w┼éa┼Ťciwego dla pa┼ästwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano ┼Ťwiadectwo, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne albo urz─ůd konsularny pa┼ästwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano ┼Ťwiadectwo.
 • za┼Ťwiadczenie potwierdzaj─ůce, ┼╝e ┼Ťwiadectwo maturalne kandydata uprawnia do ubiegania si─Ö o przyj─Öcie na studia wy┼╝sze ka┼╝dego typu szkó┼é wy┼╝szych w pa┼ästwie, w którego systemie edukacji dzia┼éa instytucja wydaj─ůca ┼Ťwiadectwo. Dokument powinien by─ç wydany lub potwierdzony przez szko┼é─Ö lub instytucj─Ö edukacyjn─ů albo przez w┼éadze o┼Ťwiatowe pa┼ästwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano ┼Ťwiadectwo (wówczas dokument ten wymaga przet┼éumaczenia na j─Özyk polski przez t┼éumacza przysi─Ög┼éego). Za┼Ťwiadczenie nie jest potrzebne, je┼╝eli informacja ta znajduje si─Ö na ┼Ťwiadectwie.

Za┼Ťwiadczenie nie jest wymagane od kandydatów posiadaj─ůcych:

- dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizacj─Ö International Baccalaureate Organization w Genewie,

- dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szko┼éy Europejskie zgodnie z Konwencj─ů o Statucie Szkó┼é Europejskich, sporz─ůdzon─ů w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)

 

 1. Studia II stopnia lub studia podyplomowe mog─ů podj─ů─ç osoby, które posiadaj─ů
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom uko┼äczenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub inny dokument uko┼äczenia uczelni za granic─ů, uprawniaj─ůcy do ubiegania si─Ö o przyj─Öcie na studia drugiego stopnia w uczelniach ka┼╝dego typu w pa┼ästwie, w którego systemie dzia┼éa┼éa instytucja wydaj─ůca dyplom, wraz z t┼éumaczeniem przysi─Ög┼éym  na j─Özyk polski sporz─ůdzonym przez t┼éumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwo┼Ťci na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych lub osob─Ö zarejestrowan─ů jako t┼éumacz przysi─Ög┼éy w pa┼ästwie cz┼éonkowskim Unii Europejskiej, pa┼ästwie cz┼éonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pa┼ästwie cz┼éonkowskim Organizacji Wspó┼épracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, w┼éa┼Ťciwego dla pa┼ästwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urz─ůd konsularny pa┼ästwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.
 • Za┼Ťwiadczenie potwierdzaj─ůce, ┼╝e dyplom uprawnia do podj─Öcia studiów II stopnia w kraju wydania. Za┼Ťwiadczenie mo┼╝e zosta─ç wystawione przez uczelni─Ö, która wyda┼éa dyplom, b─ůd┼║ urz─ůd b─Öd─ůcy odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego w kraju, w którym dyplom zosta┼é wydany (wymagane jest t┼éumaczenie przysi─Ög┼ée za┼Ťwiadczenia na j─Özyk polski). Za┼Ťwiadczenie nie jest konieczne, je┼╝eli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie.

 

 1. Dyplom wydany przez uprawnion─ů uczelni─Ö dzia┼éaj─ůc─ů w systemie szkolnictwa wy┼╝szego pa┼ästwa cz┼éonkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Wspó┼épracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzaj─ůcy uko┼äczenie:
 • trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwaj─ůcych co najmniej 3 lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykszta┼écenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;
 • studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykszta┼écenia na poziomie studiów drugiego stopnia;
 • co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykszta┼écenia na poziomie studiów drugiego stopnia, je┼╝eli jest uwa┼╝any za równorz─Ödny dyplomowi uko┼äczenia studiów drugiego stopnia w pa┼ästwie wydania.

Je┼╝eli dyplom potwierdzaj─ůcy uko┼äczenie studiów za granic─ů daje prawo do kontynuacji kszta┼écenia na studiach drugiego stopnia w pa┼ästwie, w którego systemie szkolnictwa wy┼╝szego dzia┼éa uczelnia, która go wyda┼éa, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji kszta┼écenia na studiach drugiego stopnia.

Dyplom uko┼äczenia studiów za granic─ů mo┼╝e by─ç uznany za równowa┼╝ny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytu┼éowi zawodowemu na podstawie umowy mi─Ödzynarodowej okre┼Ťlaj─ůcej równowa┼╝no┼Ť─ç, a w przypadku jej braku – w drodze post─Öpowania nostryfikacyjnego.

 1. Kandydaci na studia musz─ů wykaza─ç si─Ö znajomo┼Ťci─ů j─Özyka polskiego na poziomie B2 (certyfikaty, uko┼äczenie szko┼éy lub studiów prowadzonych w j─Özyku polskim, uko┼äczony roczny kurs przygotowawczy do podj─Öcia nauki w j─Özyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wy┼╝szego).