X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia kandydata

na studia I stopnia

na kierunku: Administracja I stopnia, Dietetyka, Pedagogika I stopnia
w roku akademickim  2022/2023

 1. WYPEŁNIONA Ankieta osobowa kandydata na studia I stopnia – wzór ustalony przez uczelnię (dostępny na stronie www Uczelni)
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości  (oryginał do wglądu)
 3. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45
 4. Wersja elektroniczna fotografii o wymiarach 20 X 25 mm w formacie jpg, 300x400, w rozdzielczości 300 dpi, przesłana na adres dziekanat@wsh-leszno.pl (plik ze zdjęciem nazwany imieniem i nazwiskiem) zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Dowód osobisty do wglądu
 6. 1 koperta (format koperty C5) zaadresowana (+ wypełniony blankiet ZPO).
 7. Biała, papierowa teczka zamykana na gumkę
 8. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł) na konto Uczelni:
  PKO BP S.A. o/Leszno, 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877

  Dokumenty rekrutacyjne (3 strony)

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018r.poz.1861)


Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia kandydata

na studia II stopnia

na kierunku: Pedagogika II stopnia
w roku akademickim  2022/2023

 1. WYPEŁNIONA ankieta osobowa kandydata na studia II stopnia – wzór ustalony przez  uczelnie (dostępny na stronie www Uczelni)
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych; jednolitych, I lub II stopnia wraz z suplementem, (oryginał tych dokumentów do wglądu)
 3. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 x 45
 4. Wersja elektroniczna fotografii o wymiarach 20 X 25 mm w formacie jpg, 300x400, w rozdzielczości 300 dpi, przesłana na adres dziekanat@wsh-leszno.pl (plik ze zdjęciem nazwany imieniem i nazwiskiem) zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Dowód osobisty do wglądu
 6. 1 koperta (format koperty C5) zaadresowana zwrotnie (+ wypełniony blankiet ZPO)
 7. Biała, papierowa teczka zamykana na gumkę
 8. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł) na konto Uczelni:
  PKO BP S.A. o/Leszno, 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877

  Dokumenty rekrutacyjne (3 strony)

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018r.poz.1861)

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia kandydata

na studia II stopnia

na kierunku: Administracja II stopnia, Ekonomia II stopnia
w roku akademickim  2022/2023

Etap 1:

 • Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • Uzupełnij wszystkie dane osobowe (zakładki: adres, wykształcenie oraz inne)
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2021/2022 wynosi 85,00 zł)
 • Dane do przelewu, blankiet przelewu – dostępne na portalu rekrutacyjnym po rejestracji on-line
 • Nr konta:  ING BANK ŚLĄSKI: 43 1050 1520 1000 0023 2371 1586

Etap 2:

Złożenie dokumentów w formie papierowej w dziekanacie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie

 1. podanie z Ankietą osobową po Internetowej Rejestracji Kandydatów, - wypełnione elektronicznie podanie należy wydrukować z konta rekrutacyjnego
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w systemie antyplagiatowym (kontrola prac dyplomowych)
 3. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe
 4. 2 egzemplarze Umowy na studia podyplomowe
 5. 4 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm  – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego
 6. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 7. kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (oryginały do wglądu)
 8. kolorowe zdjęcie na płycie o wymogach jak do dowodu osobistego (wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
 9. dokument potwierdzający wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 10. dowód osobisty, do wglądu, celem weryfikacji danych kandydata
 11. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę
 12. Wniosek do Rektora  Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie o przyjęcie na studia poza terminem rekrutacjidotyczy dokumentów składanych po terminie 15.09.2022r.