X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Potwierdzenie efektów uczenia

Informujemy, że związku z otrzymaniem pozytywnej  oceny kierunku Administracja, studia I stopnia, profil praktyczny (uchwała nr 542/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2022 r. ) istnieje możliwość potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom, które ubiegają się o przyjęcie na kierunek administracja, studia I stopnia. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i procedurą, które pozostają takie same jak w przypadku kierunku pedagogika.

Informujemy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek pedagogika, studia I i II stopnia, profil praktyczny, że istnieje możliwość potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia się poza systemem studiów, w tym także praktyk studenckich.

Celem potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów jest ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe, dostępu do studiów wyższych  poprzez zaliczenie określonych przedmiotów, bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

Podstawa prawna:
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

 

Pobierz Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.


Skrócona procedura postępowania:

 1. Uczelnia z tytułu postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości  100 zł za przedmiot - ustalonej Zarządzeniem Kanclerza.
 2. Opłatę wnosi wnioskodawca na rachunek bankowy uczelni przed przystąpieniem do procesu potwierdzania efektów uczenia się i dowód wniesionej opłaty  dołącza do składanego wniosku.
 3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie spełniającej  kryteria wskazane w § 3 Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie i posiadającej 5 lat doświadczenia zawodowego.
 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie spełniającej kryteria wskazane w § 4 Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie i posiadającej co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.
 5. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia I stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oprócz dokumentów wymienionych w § 3 i 4 wymagane jest posiadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 7 PKR  i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 6. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu odrębnie dla każdego przedmiotu.
 7. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami składane są przez wnioskodawcę w Dziekanacie do dnia 9.10.2021 r.
 8. Do wniosku wnioskodawca odpowiednio do stopnia studiów załącza dokumenty określone w § 3 i 4 Regulaminu, dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego   i nieformalnego, np. certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia ukończonych kursów/szkoleń, zaświadczenia o udziale w wolontariacie lub innych akcjach społecznych, opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, rekomendacje i inne oraz dowód wpłaty. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w formie kopii przy okazaniu oryginału celem poświadczenia za zgodność.
 9. Dokumentacja, o której mowa wyżej powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami i zakresem tematycznym przedmiotu,  o zaliczenie którego ubiega się kandydat.
 10. Po analizie złożonych wniosków Uczelniana Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się wyznacza termin przeprowadzenia weryfikacji.  Po otrzymaniu pozytywnej decyzji  Uczelnianej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się wnioskodawca ma prawo podjęcia studiów po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji.
 11. Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się będzie włączona do regularnego trybu studiów i zwolniona z zajęć, dla których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się.
 12. Z osobą przyjętą na studia  w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uczelnia podpisuje odrębną umowę w sprawie opłat za usługi edukacyjne.