X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia - Administracja

Poziom kszta┼écenia: studia drugiego stopnia 

Profil kszta┼écenia: praktyczny 

Forma studiów: niestacjonarne

Liczba semestrów:

Rekrutacja na rzecz Wy┼╝szej Szko┼éy Kadr Menad┼╝erskich w Koninie

Proces rekrutacji - zobacz

 

Tytu┼é zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister, kierunku Administracja, w specjalno┼Ťci:

  • Administracja publiczna
  • Administrowanie bezpiecze┼ästwem i porz─ůdkiem wewn─Ötrznym

CELE

  1. zdobycie pog┼é─Öbionej wiedzy z zakresu nauk spo┼éecznych, zw┼éaszcza nauk o administracji, prawie, bezpiecze┼ästwie, polityce, socjologii, finansach, zarz─ůdzaniu;
  2.  przygotowanie do pracy urz─Ödniczej w ró┼╝nych sferach funkcjonowania administracji publicznej i innych podmiotów administruj─ůcych;
  3. nabycie umiej─Ötno┼Ťci stosowania prawa przez organy administracji publicznej i podmioty niepubliczne;
  4. przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, organizowania i kierowania zespo┼éami ludzkimi, rozwi─ůzywania problemów zawodowych poprzez zdobycie umiej─Ötno┼Ťci komunikowania si─Ö z otoczeniem w miejscu pracy;
  5. przygotowanie do samodzielnego podejmowania i wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej dzi─Öki znajomo┼Ťci prawa i umiej─Ötno┼Ťci jego stosowania w praktyce;
  6. dobra znajomo┼Ť─ç j─Özyka obcego (angielskiego lub rosyjskiego);
  7. pos┼éugiwanie si─Ö j─Özykiem specjalistycznym z zakresu administracji i prawa w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu;
  8. wypracowanie postawy zrozumienia potrzeby samodzielnego uzupe┼éniania nabytej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Administracja, po zrealizowaniu specjalno┼Ťci: Administracja publiczna lub Administrowanie bezpiecze┼ästwem i porz─ůdkiem wewn─Ötrznym, dzi─Öki osi─ůgni─Öciu zak┼éadanych efektów kszta┼écenia jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych i ni┼╝szych stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej (rz─ůdowej  i samorz─ůdowej), a tak┼╝e wszelkich innych instytucjach zwi─ůzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym organizacjach pozarz─ůdowych, wspó┼épracuj─ůcych z administracj─ů publiczn─ů oraz organizacjach mi─Ödzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej. Potrafi samodzielnie wyznacza─ç swoje zadania w kontek┼Ťcie celów organizacji i charakterystyki zajmowanego stanowiska. Jest w stanie przyjmowa─ç funkcj─Ö lidera w zespo┼éach pracowniczych.  Umiej─Ötno┼Ťci nabyte w czasie studiów pozwalaj─ů mu przede wszystkim na realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Ö─ç s┼éu┼╝─ůcych spo┼éeczno┼Ťciom lokalnym i regionalnym. Absolwent potrafi odnale┼║─ç si─Ö na rynku pracy, czemu s┼éu┼╝y praktyka w czasie studiów (┼é─ůcznie trzymiesi─Öczna). Rozumie przy tym konieczno┼Ť─ç przekwalifikowania si─Ö, posiadaj─ůc ┼Ťwiadomo┼Ť─ç nieustannej potrzeby uzupe┼éniania i pog┼é─Öbiania swoich umiej─Ötno┼Ťci zawodowych. Absolwent posiada ponadto odpowiedni─ů wiedz─Ö na wypadek podj─Öcia dzia┼éalno┼Ťci badawczej lub naukowej oraz dalszego kszta┼écenia na studiach III stopnia (doktoranckich). Absolwent po zako┼äczeniu II etapu edukacji na poziomie wy┼╝szym posiada wiedz─Ö i umiej─Ötno┼Ťci zawodowe niezb─Ödne do wykonywania pracy w administracji. Oprócz tego potrafi dzia┼éa─ç w zmieniaj─ůcej si─Ö rzeczywisto┼Ťci prawno-ekonomicznej, organizacyjnej i spo┼éecznej. Posiadane przez absolwenta kwalifikacje o charakterze ogólnym i szczegó┼éowym ulokowane s─ů w trzech powi─ůzanych ze sob─ů sferach, mianowicie: wiedzy, umiej─Ötno┼Ťci i kompetencji spo┼éecznych. W zakresie posiadanej wiedzy obszarem szczególnie pog┼é─Öbionym s─ů nauki o administracji i prawo. Istotne uzupe┼énienie stanowi, niezb─Ödna w aktualnych warunkach dzia┼éania administracji, wiedza z zakresu ekonomii i zarz─ůdzania publicznego. Absolwent wie nie tylko jak funkcjonuje administracja, ale te┼╝ zna jej otoczenie i uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne czy kulturowe. Posiada wiedz─Ö niezb─Ödn─ů dla praktycznego funkcjonowania w ┼╝yciu zawodowym. Efektem kszta┼écenia jest nie tylko zdobycie szerokiej i uporz─ůdkowanej wiedzy, ale tak┼╝e umiej─Ötno┼Ťci, które s─ů niezb─Ödne w ┼╝yciu zawodowym. Jest to zdolno┼Ť─ç rozwi─ůzywania pojawiaj─ůcych si─Ö problemów, które dotycz─ů sfery prawnej, organizacyjnej czy spo┼éecznej funkcjonowania administracji, z zachowaniem zasad etycznych. 

 

Absolwent potrafi wykorzystywa─ç umiej─Ötno┼Ť─ç samodzielnej analizy zgromadzonych informacji i danych. Potrafi tak┼╝e, w celu osi─ůgni─Öcia efektywnej organizacji pracy, sprawnie pos┼éugiwa─ç si─Ö dost─Öpnymi ┼Ťrodkami informacji i techniki biurowej. Zna j─Özyk obcy na poziomie B2. pos┼éuguje si─Ö j─Özykiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania pracy zawodowej. Absolwent ma ┼Ťwiadomo┼Ť─ç i potrzeb─Ö kontynuowania procesu kszta┼écenia w ┼╝yciu zawodowym. Potrafi aktywnie uczestniczy─ç w pracy grupowej oraz organizowaniu i kierowaniu zespo┼éami ludzkimi. Identyfikuje si─Ö ze s┼éu┼╝b─ů publiczn─ů i uto┼╝samia si─Ö z zasad─ů s┼éu┼╝ebno┼Ťci administracji wobec pa┼ästwa i obywatela. Uznaje, ┼╝e w pracy zawodowej równie istotne jak wiedza i umiej─Ötno┼Ťci jest post─Öpowanie zgodne z normami etycznymi. Jest przygotowany do podj─Öcia studiów trzeciego stopnia.