X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ

II stopnia - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna -  ostatnia szansa na podjęcie uzupełnienia kształcenia na tej specjalności jedynie w roku akademickim 2020/21 oraz 2021/22  

Absolwent uzyskuje tytuł magistra jako nauczyciel przedszkola oraz jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent posiada poszerzoną i uporządkowaną wiedzę teoretyczną w zakresie: wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, tak aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować posiadaną wiedzę kierunkową z innymi dziedzinami wiedzy; psychologii i pedagogiki, tak aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze; wspierać harmonijny rozwój dziecka; indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne dzieci; organizować życie społeczne na poziomie grupy wiekowej, klasy, szkoły i środowiska lokalnego; współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną; dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny dzieci poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia dzieci oraz własną praktykę; wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu.

Absolwent tej specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna może znaleźć zatrudnienie zarówno w placówkach przedszkolnych, jak i szkolnych. Absolwent po ukończeniu studiów, oprócz wyżej wymienionych, posiada również kwalifikacje umożliwiające mu zatrudnienie w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego oraz realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka. Jest także przygotowany do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej. Aby uzyskać powyższe kwalifikacje, kandydat musi posiadać:

efekty kształcenia z zakresu specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z poziomu studiów I stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Powrót do Strefy Kandydata